Algemene voorwaarden

Deze website (www.imagilights.com) (hierna de ‘website’ genoemd) is eigendom van IMAGILIGHTS bv, Nijverheidslaan 62C, 8540 Deerlijk, BE0865995016, Tel. +32 56 77 45 10, info@imagilights.com (hierna ‘IMAGILIGHTS bv’)

Artikel 1. Aanvaarding van algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die via de website worden gedaan.
Door een bestelling te plaatsen op onze site aanvaardt u deze algemene voorwaarden, met inbegrip van ons privacybeleid.

Artikel 2. Prijswijzigingen

De prijzen vermeld op de website zijn in euro en exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Transportkosten worden afzonderlijk aangerekend (en aangeduid).
IMAGILIGHTS bv behoudt zich het recht voor de prijzen te allen tijde te wijzigen. De prijzen op het ogenblik van het plaatsen van een bestelling zijn geldig gedurende het hele aankoopproces. Wanneer de website ten gevolge van een software- en/of menselijke fout een duidelijk foutieve prijs vermeldt, behoudt IMAGILIGHTS bv zich het recht voor om de bestelling te annuleren en u het betaalde bedrag terug te betalen. U zult dan meldingen ontvangen. IMAGILIGHTS bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueele schade die daaruit voortvloeit.

Artikel 3. Wijziging van productassortiment

IMAGILIGHTS bv behoudt zich het recht voor zijn voorraadbeschikbaarheid op de site te wijzigen en artikelen uit het productassortiment te verwijderen voordat een aankoop geregistreerd wordt. Indien een aangekocht artikel niet meer beschikbaar is, kan IMAGILIGHTS bv niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat hierdoor zou kunnen ontstaan en behoudt IMAGILIGHTS bv zich het recht voor om de bestelling te annuleren, u het betaalde bedrag terug te betalen en u daarover te informeren.

Artikel 4. Productinformatie en aansprakelijkheid

We doen al het mogelijke om ervoor te zorgen dat alle content op onze site correct is. Omdat we ook maar mensen zijn, behouden we ons evenwel het recht voor dat er onbedoelde fouten kunnen optreden. Zo zijn kleuren op uw computerscherm niet altijd 100 % accuraat.
Foto’s en afbeeldingen op de site hebben dus enkel informatieve doeleinden en geen contractuele waarde.
IMAGILIGHTS bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de afbeeldingen of de beschrijving van de artikelen op de site.
IMAGILIGHTS bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige (directe of indirecte) schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (in de ruimste zin) van de site.  Als u een klacht wilt indienen, moet u dat binnen 14 kalenderdagen na uw aankoop doen via e-mail aan info@imagilights.com. Indien de klacht gegrond wordt geacht, zal de aansprakelijkheid van IMAGILIGHTS bv te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag dat u voor uw aankoop hebt betaald.
IMAGILIGHTS bv garandeert dat de producten voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake productgarantie.

Artikel 5. Leveringen en transportkosten

Leveringen gebeuren op het adres dat u op uw bestelbon hebt aangegeven.
Aangezien elke bestelling uniek is, zoeken we altijd naar de snelste manier om uw bestelling bij u te bezorgen. We zijn goede partners met BPOST, GLS, DPD en DHL. Onze kantoren en magazijn zijn gevestigd in België. Alle artikelen die via onze site worden aangekocht, worden vanaf daar verzonden. Afhankelijk van uw land worden de transportkosten per bestelling vermeld op het ogenblik van de bestelling.
Leveringen in het buitenland gebeuren op DAP-basis, wat betekent dat invoerrechten en belastingen ten laste van de koper zijn. 

Artikel 6. Jonger dan 18 jaar?

Aankopen kunnen alleen worden gedaan door mensen die daartoe de wettelijke bevoegdheid hebben. Als u jonger bent dan 18, is toestemming van uw ouders of voogd vereist om aankopen te doen op de site.

Artikel 7. Betaalmethodes

Voor betaling aanvaarden we volgende creditcards: VISA en Mastercard. Aankopen doen op onze site is veilig (SSL). We gebruiken geavanceerde technologie om uw creditcardinformatie veilig te houden. Het betaalde bedrag wordt afgetrokken van uw VISA of Mastercard zodra de aankoop is bevestigd.

Artikel 8. Retourbeleid

Vanaf de datum waarop u uw artikel hebt ontvangen, hebt u 14 kalenderdagen om het terug te sturen zonder dat u een reden hoeft op te geven. Om in aanmerking te komen voor een retourzending, moet uw artikel ongebruikt zijn en in dezelfde staat als u het heeft ontvangen. Het artikel moet zich in de originele verpakking bevinden. Het moet bovendien vergezeld zijn van het ontvangstbewijs of het aankoopbewijs.
Als u een gekocht artikel wilt terugsturen, moet u ons hiervan op de hoogte brengen door een onvoorwaardelijke verklaring te sturen van uw beslissing om de aankoop (overeenkomst) te herroepen. Als u wenst, kunt u gebruik maken van het modelformulier dat bij deze algemene voorwaarden is gevoegd.
Om te voldoen aan de annuleringsperiode volstaat het om ons uw verklaring te bezorgen binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van de fysieke ontvangst van uw artikel.

Gevolgen van annulering:
Wanneer u uw recht op annulering uitoefent, moet u de gekochte artikelen onmiddellijk na de hierboven vermelde kennisgeving en in geen geval later dan 14 kalenderdagen na de kennisgeving terugsturen.
U bent verantwoordelijk voor het terugsturen van het item dat u wilt retourneren. U betaalt uw eigen verzendingskosten voor het retourneren van uw artikel. Verzendingskosten worden niet terugbetaald.
Als u de aankoop (overeenkomst) annuleert, ontvangt u zo snel mogelijk en uiterlijk 14 kalenderdagen na de kennisgeving van uw annulering een vergoeding voor alle gedane betalingen (transportkosten inbegrepen, met uitzondering van extra kosten die mogelijk in rekening zijn gebracht na uw beslissing om het artikel naar u te laten verzenden via een andere methode dan onze standaard leveringsoptie). We zullen u terugbetalen op de manier die u gebruikt hebt om de transactie af te sluiten. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de terugbetaling. Niettegenstaande het voorgaande heeft Imagilights het recht om de ontvangst van het (de) geretourneerde artikel(en) af te wachten alvorens u terug te betalen.
Zodra we uw artikel hebben ontvangen, zullen we het inspecteren en u van de ontvangst op te hoogte brengen. Na inspectie van het artikel zullen we u onmiddellijk informeren over de status van uw terugbetaling. Als uw retour wordt goedgekeurd, zullen we een terugbetaling naar uw creditcard (of de oorspronkelijke betaalmethode) opstarten. U ontvangt het krediet binnen een bepaald aantal dagen, afhankelijk van het beleid van uw kaartuitgever.

MODELFORMULIER VOOR HET UITOEFENEN VAN UW RECHT OP ANNULERING
(overeenkomstig Boek VI, bijlage 2 van het Wetboek Economisch Recht):
Aan IMAGILIGHTS bv - Nijverheidslaan 62c, 8540 Deerlijk, België
Hierbij wens ik u mee te delen dat ik onze overeenkomst met betrekking tot de aankoop van [NAAM EN DETAILS VAN AANGEKOCHTE ARTIKELEN] wil opzeggen. Besteld op [datum] / ontvangen op [datum] [naam consument] [adres consument] [handtekening consument]
Hebt u vragen over hoe u ons uw artikel kunt terugsturen, neem dan contact op via info@imagilights.com

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De overeenkomst wordt geacht in België te zijn uitgevoerd. De rechtbanken van Kortrijk hebben exclusieve bevoegdheid.

Nieuwe producten en
promoties